Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις Nestlé Νοιάζομαι

Καλωσόρισες στο Nestlé Νοιάζομαι!

O ιστότοπος www.nestlenoiazomai.gr ανήκει στην εταιρεία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής, Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι, με ΑΦΜ 094029091, ΓΕΜΗ 000270901000 και τηλέφωνο 210-6884111 και στην εταιρία «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής, Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι, με ΑΦΜ 997803366, ΓΕΜΗ 009398001000 και τηλέφωνο 210-6884111 (εφεξής από κοινού καλούμενες ως «Nestle»). Στον ως άνω ιστότοπο φιλοξενείται το πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι, μέσω του οποίου παρέχονται στα εγγεγραμμένα μέλη του (εφεξής «Μέλη») νέα, άρθρα και διαγωνισμοί καθώς και τυχόν άλλα προνόμια κατά τη διακριτική ευχέρεια κάθε φορά της Nestle και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 
Η διαχείριση του ιστοτόπου και του προγράμματος γίνεται με τη συνδρομή της εταιρείας «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10, ΑΦΜ 094101900, ΓΕΜΗ 339401000  (εφεξής καλούμενη «OGILVY»). 
Οι απλοί επισκέπτες του ιστοτόπου που δεν εγγράφονται ως Μέλη  δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι, αλλά απλώς θα περιηγούνται στον ιστότοπο και θα έχουν πρόσβαση στο λοιπό περιεχόμενό του, όπως π.χ. άρθρα, συνταγές.

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του Ιστότοπου και του Προγράμματος Nestlé Νοιάζομαι και την από μέρους σας χρήση τους.
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:
• Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι ή Νοιάζομαι ή Nestlé Νοιάζομαι ή Πρόγραμμα: Το πρωτοποριακό σύστημα που δημιουργήθηκε από τη Nestle με στόχο να επιβραβεύσει τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα στα Μέλη του Προγράμματος παίρνουν μέρος σε διαγωνσμούς και να λαμβάνουν επικοινωνίες, είτε με τυχόν άλλους τρόπους που θα ορίζει κάθε φορά η Nestle.
• Διαδικτυακή Πλατφόρμα Nestlé Νοιάζομαι ή Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή Πλατφόρμα ή Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.nestlenoiazomai.gr.
• Μέλος του Προγράμματος Nestlé Νοιάζομαι ή Μέλος: Το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που πληροί και έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι, μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και έχει εγγράφει στο Πρόγραμμα. 
• Υπαγόμενη Δραστηριότητα ή Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα μέσω του Ιστότοπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται εκεί και στους παρόντες όρους.
• Προϊόντα Nestle: τα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και την C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε. • Συνεργαζόμενα Σημεία: όσα αναφέρονται στον όρο Εξαργύρωση Πόντων με Κουπόνια, παρακάτω. Η Nestle διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προσθέσει ή να αφαιρέσει σημεία από τον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Σημείων και τα Μέλη οφείλουν να επιβεβαιώνουν κάθε φορά ποια σημεία συμπεριλαμβάνονται, επισκεπτόμενα τακτικά τον Ιστότοπο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.nestlenoiazomai.gr

1.Επιτρεπόμενη χρήση
Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα τον Ιστότοπό μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτόν, όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο).
Εντούτοις, η χρήση του Ιστότοπου και η ανάρτηση υλικού σε αυτόν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε:
(α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του.
(β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
(γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές, συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές.
(δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή
(ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ιστοτόπου.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η Nestle είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από τον Ιστότοπο, το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στον παρόντα Ιστότοπο. Μάθετε περισσότερα εδώ.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
3.1Υλικό που παρέχεται από τη Nestle
Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη Nestle ή για λογαριασμό της στον Ιστότοπο (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της Nestle ή των αδειούχων της.
Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από τον Ιστότοπο για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση), εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2019 Nestlé).
3.2 Υλικό που παρέχεται από Εσάς
Δηλώνετε και εγγυάστε στη Nestle ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που τυχόν συνεισφέρετε στον παρόντα Ιστότοπο, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στον Ιστότοπο.
Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη Nestle μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η Nestle δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η Nestle μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη Νestle και στους αδειούχους της.

4. Ευθύνη
Αν και η Nestlé καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπό μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η Nestlé δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτούς.
Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η Nestle δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον χρησιμοποιείτε το ακριβές URL της αρχικής σελίδας του συγκεκριμένου ιστότοπου και δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από τη Nestle. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς τον ιστότοπο αυτό ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

5. Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαχειριστής του Ιστοτόπου είναι η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας
(i) μέσω email στο contact.noiazomai@gr.nestle.com ή
(ii) τηλεφωνικώς στο 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 210-6844824 (από κινητό με χρέωση) ή
(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πατρόκλου 4, Μαρούσι,15125.

6. Τροποποιήσεις
Η Nestle διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τους παρόντες όρους και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
H Νestle δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.
Εσείς και η Nestle συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με τον Ιστότοπο θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NESTLE NOIAZOMAI:
Πέραν των ανωτέρω Γενικών Όρων του Ιστοτόπου, ειδικά όσον αφορά στο Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

1. Εγγραφή Μέλους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι έχει κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, κατοικεί στην Ελλάδα.
Για την εγγραφή ενός Μέλους στο Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι απαιτείται να δηλώσει τα κάτωθι προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, φύλο, ημερομηνία γέννησης, πόλη διαμονής και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους, δηλώνοντας παράλληλα ότι κατανοεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle. Η εγγραφή του Μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, οπότε και στο προφίλ του στο Πρόγραμμα θα αποθηκεύονται αυτόματα τα κάτωθι στοιχεία του, όπως είναι δηλωμένα στο Facebook προφίλ του: φωτογραφία προφίλ, email, όνομα, επώνυμο.
Για την ενεργοποίηση της εγγραφής του, το Μέλος θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό σύνδεσής του από προσωπικό αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα λάβει στο email που δήλωσε κατά την εγγραφή του, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Προγράμματος. 
Το Μέλος δύναται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά του, την οικογένειά του, τα κατοικίδιά του, το κινητό του τηλέφωνο, τη διεύθυνση κατοικίας του και τον ταχυδρομικό κώδικα, τις αγαπημένες του μάρκες Nestle κλπ., οι οποίες επίσης θα προστεθούν στο προφίλ του, με σκοπό την λήψη προσωποποιημένων υπηρεσιών σύμφωνα  με τους όρους του παρόντος. 
Ο λογαριασμός του Μέλους είναι αυστηρά προσωπικός.
Κάθε Μέλος με την εγγραφή του και την αποδοχή των παρόντων όρων δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταχωρεί είναι αληθή, ακριβή και αφορούν στο ίδιο το Μέλος, ενώ η Nestle διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει από το Μέλος να αποδείξει την ακρίβεια αυτών (όσον αφορά στα αναγκαία στοιχεία της εγγραφής).
Το Μέλος αναλαμβάνει να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Nestle δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος.
Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του.
Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική.
Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Contact.Noiazomai@gr.nestle.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.
Δεν επιτρέπονται οι πολλαπλές εγγραφές στο Πρόγραμμα. Πολλαπλή εγγραφή θεωρείται α) εκείνη με διαφορετικό email εγγραφής και ίδια λοιπά στοιχεία (από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εγγραφή) και β) εγγραφή με ίδιο email και διαφορετικά λοιπά στοιχεία. Οι πολλαπλές εγγραφές κατόπιν ταυτοποίησης θα διαγράφονται συνολικά, μαζί και οι Πόντοι, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της Nestle. H Nestle διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια προ της διαγραφής να ζητά διευκρινίσεις ή επιβεβαίωση στοιχείων, χωρίς όμως να υπέχει σχετική υποχρέωση. Κατά το στάδιο αυτό της διερεύνησης και προ της διαγραφής, , ενώ σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών οι σχετικές πολλαπλές εγγραφές θα διαγράφονται, εφόσον δεν δοθούν διευκρινίσεις από τα Μέλη ή αυτές κριθούν μη ικανοποιητικές από τη Nestle.


2.Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος
Η Nestle διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στον Ιστότοπο ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Nestle, μέσο, έχουν άμεση ισχύ και δεσμεύουν τα Μέλη από την ανάρτησή τους, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. 
Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τον Ιστότοπο για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.
Η Nestle διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος σε εύλογο ανά περίπτωση διάστημα με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, η Nestle διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Προγράμματος αίφνης και άνευ ειδοποίησης προς τα Μέλη.

3. Προσωπικά Δεδομένα
Η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που θα μοιραστεί  το Μέλος κατά την αλληλεπίδρασή του με τον παρόντα Ιστότοπο,  όπως για παράδειγμα στον όρο 1 (Εγγραφή Μέλους) αλλά  και κατά την χρήση και  υλοποίηση  του προγράμματος,  όρος  5 (Εξαργύρωση Πόντων με Κουπόνια),  κατά τα αναφερόμενα στον παρόντα όρο και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle https://www.nestlenoiazomai.gr/privacy-policy.
Η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσει το Μέλος, όπως αυτά προσδιορίζονται στον όρο 1 (Εγγραφή Μέλους), σύμφωνα με τον παρόντα όρο και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle https://www.nestlenoiazomai.gr/privacy-policy .
 Σκοποί επεξεργασίας και Νομική Βάση επεξεργασίας:
Η Νestle θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που θα παρασχεθούν από τα Μέλη  έχοντας ως νομική βάση την υλοποίηση του Προγράμματος. Όπου απαιτείται, η Νestle θα ζητά την συγκατάθεση των Μελών προκειμένου να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των Μελών για σκοπούς όπως απευθείας εμπορικής προώθησης και για να σας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες. 
Οι σκοποί για τους οποίους η Νestle επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Μέλους είναι οι ακόλουθοι: 
• Δημιουργία και διατήρηση του Λογαριασμού.
• Υλοποίηση του Προγράμματος (συλλογή πόντων, εξαργύρωση κουπονιών, απόδοση χρημάτων στο τραπεζικό σας λογαριασμό κλπ.),
• Υπό την προϋπόθεση ότι όπου απαιτείται  έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας:
i. Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ), λοιπές προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμοί.  Η Nestle θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες της (π.χ. επικοινωνία ή εκστρατείες ή ενέργειες εμπορικής προώθησης). Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα όπως email, γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), τηλεφωνικές κλήσεις και ταχυδρομικές επιστολές, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικές εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες της Νestle πραγματοποιούνται σε ιστότοπους τρίτων ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω χρήση προσωπικών δεδομένων είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για αυτούς τους σκοπούς. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επικοινωνία για λόγους εμπορικής προώθησης, ανατρέξτε στα Άρθρα 9 και 10 της Δήλωσης Ιδωτικότητας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειές μας, ανατρέξτε στους επίσημους κανόνες ή στις λεπτομέρειες που συνοδεύουν κάθε διαγωνισμό/ προωθητική ενέργεια.
ii. Aλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων: Η Νestle χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν όταν έρχεστε σε επαφή με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, όπως οι λειτουργίες «Like», ώστε να σας παράσχει διαφημίσεις και να έλθει σε επαφή μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών, τα δεδομένα προφίλ που αποκτούμε σχετικά με εσάς, καθώς και πώς να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες διαβάζοντας τις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.
iii. Εξατομίκευση: Η Νestle ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύσει τις προτιμήσεις και τις συνήθειες σας, π.χ μέσω τον αγοραστικών σας συνηθειών, να προβλέψει τις ανάγκες σας βάσει της ανάλυσης του προφίλ σας, να βελτιώσει και να εξατομικεύσει την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο των Ιστότοπων/εφαρμογών της βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας, να σας παράσχει στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο και να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, κατ’επιλογήν σας. Βάσει αυτού του είδους πληροφοριών, σας παρουσιάζουμε επίσης συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προωθητικές ενέργειες της Nestle που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας και στις αγοραστικές σας συνήθειες. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για αυτόν τον σκοπό. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες, ανατρέξτε στα Άρθρα 9 και 10 της Δήλωσης Ιδωτικότητας .
• Νομικοί λόγοι ή λόγοι συγχώνευσης/εξαγοράς,
• Λοιποί γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, έρευνα αγοράς, αναλύσεις, ασφάλεια),
• Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Η Nestle ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών για την συμμόρφωση της με νομικές υποχρεώσεις και για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει. 
Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 5 της ως άνω Δήλωσης Ιδιωτικότητας της Nestle.
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:  Η Nestle σας ενημερώνει ότι  στο πλαίσιο της υλοποίησης των ως άνω σκοπών επεξεργασίας θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: α) σε εταιρείες εντός του Ομίλου Nestlé και β) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, δηλ. εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιεί η Nestle προκειμένου να την βοηθούν στη διεκπεραίωση των εργασιών της (π.χ. επεξεργασία πληρωμών, λειτουργία ιστότοπου, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστότοπου, ανάλυση δεδομένων, Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών κ.τ.λ.). Η πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών και το επιλεγμένο προσωπικό τους για λογαριασμό της Nestle επιτρέπεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες που τους έχει ζητηθεί να εκτελέσουν βάσει των οδηγιών της Νestle και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος η Nestle, θα συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την εταιρία Ogilvy (ανάπτυξη και υλοποίηση του Προγράμματος), οι οποίες θα είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Μελών. 
Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Η Nestle θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα: α) αυτά είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος και β) διαρκεί η σχέση τους με τη Nestle (π.χ. συμπεριλαμβάνονται στη λίστα παραληπτών διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου και δεν έχουν διαγραφεί).  
Αναλυτικότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα περαιτέρω κριτήρια (π.χ. παραγραφή και έγερση αξιώσεων), βάσει των οποίων η Nestle καθορίζει το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των Μελών, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 7 της ως άνω Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle. 
Δικαιώματα Υποκειμένων:  Τα Μέλη έχουν, μεταξύ των λοιπών δικαιωμάτων που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τη λίστα παραληπτών επικοινωνιών προωθητικού περιεχομένου είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρουν είτε στα μηνύματα διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου που λαμβάνουν είτε στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού τους (https://www.nestlenoiazomai.gr/rythmiseis-epikoinonias) είτε επικοινωνώντας με τη Nestle στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.
Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία και τον τρόπο άσκησης αυτών, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 9 της ως άνω Δήλωσης Ιδιωτικότητας της Nestle.
 Επικοινωνήστε μαζί μας: Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με τον τρόπο που η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πρακτικές τους περί προστασίας των δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο: data.protection@gr.nestle.com  ή να γράψετε στη διεύθυνση NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή/ και C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πατρόκλου 4, 151 25, Μαρούσι  
Περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο που η Nestle επεξεργάζεται  τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να βρείτε στην ως άνω Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestle.

4. Επικοινωνήστε μαζί μας
Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με το Πρόγραμμα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας
(i) μέσω email στο contact.noiazomai@gr.nestle.com ή
(ii) τηλεφωνικώς στο 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 210-6844824 (από κινητό με χρέωση)
(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πατρόκλου 4, Μαρούσι,15125.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με το Πρόγραμμα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.
Ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων!
Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου στον λογαριασμό σου για να επωφεληθείς από τα προνόμια Νοιάζομαι. Αν δεν είσαι μέλος, κάνε την εγγραφή σου ΤΩΡΑ!