Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού BUONDI Craft

H ανώνυμη εταιρεία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε» (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ – Διαγωνισμός BUONDI Craft με δώρα από το BUONDI Craft» (εφεξής «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων καφέ BUONDI Craft (εφεξής «Προϊόντα»).

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Διαγωνισμού στον ιστότοπο η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη της την «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας», με έδρα στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10) (εφεξής «Συνεργάτης»).

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του προγράμματος Nestle Nοιάζομαι (εφεξής Πρόγραμμα) στο διαδικτυακό τόπο ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://nestlenoiazomai.gr/contests/diagonismos-buondi-craft (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Δώρα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει τον παρόντα  Διαγωνισμό με τα εξής δώρα:

 • Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) συλλεκτικό κουτί που θα περιέχει τέσσερις (4) συσκευασίες BUONDI Crat Espresso (Classic Selection, 100% Arabica Selection, 100% Arabica Selection Whole Bean, Yellow Bourbon Selection) και ένα (1) φλυτζάνι για espresso με πιατάκι
 • Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν 500 bonus πόντους

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν.

2. Διάρκεια

Ως  διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 14/02/2020, ώρα 17:00:00 έως και την Κυριακή 23/02/2020, ώρα 23:59:59 («Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα Δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο.

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, είτε να είναι εγγεγραμμένα μέλη και να έχουν προβεί σε επικαιροποίηση της εγγραφής τους (η επικαιροποίηση απαιτείται  για τα παλιά μέλη)   ή να  εγγραφούν ως μέλη στο Πρόγραμμα Νοιάζομαι, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία που τους ζητούνται στη φόρμα εγγραφής μέλους «ΕΓΓΡΑΦΗ» (https://www.nestlenoiazomai.gr/registration) ήτοι όνομα, επώνυμο, email, κωδικό πρόσβασης, επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και ημερομηνία γέννησης. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο Πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ θα βρείτε εδώ https://www.nestlenoiazomai.gr/terms-and-conditions.

Για την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό  απαιτείται  οι συμμετέχοντες  να κάνουν κλικ στην επιλογή «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΡΑ» από την ηλεκτρονική επικοινωνία που θα λάβουν ή από το σχετικό link της ιστοσελίδας συνδέονται στο λογαριασμό τους και καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω δύο (2) ερωτήσεις.

1. Τι είδους καφέ καταναλώνεις στο σπίτι:

  • Στιγμιαίο
  • Ελληνικό καφέ
  • Espresso
  • Freddo Espresso
  • Cappuccino
  •  Freddo Cappuccino
  • Φίλτρου

2. Αν πίνεις ρόφημα με βάση τον espresso (cappuccino, freddo espresso κλπ.), πως το φτιάχνεις στο σπίτι:

  • Μηχανή με κάψουλες
  • Μηχανή για αλεσμένο καφέ
  • Μηχανή που αλέθει ολόκληρους κόκκους
  • Παραγγέλνω από έξω

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους κάνοντας κλικ στην επιλογή «ΘΕΛΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ». Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί. Με την ολοκλήρωση των απαντήσεων, η συμμετοχή επιβεβαιώνεται αυτόματα και ο συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη του.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Τα αρχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Πέμπτη 27/02/2020, ώρα 15:00, στα γραφεία του Διοργανωτή.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

6.1 Οι νικητές των Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, (e-mail), το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα Νοιάζομαι εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές.

Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους για την αποστολή των δώρων.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, το όνομα και το επίθετο  των πέντε (5) τυχερών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιοδήποτε τυχερού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών ,  ή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Δήλωση Αποδοχής Δώρου, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

6.2 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών, με έξοδα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

7. Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε νικητής είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία δήλωσε.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας και του Συνεργάτη θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ως Υπεύθυνη επεξεργασίας σε συνεργασία με το Συνεργάτη, ο οποίος ενεργεί ως  εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την ανάρτηση των ονοματεπωνύμων των νικητών στο Διαδικτυακό Τόπο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συλλέξει από τους νικητές το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ταχυδρομική τους διεύθυνση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε συνεργάτες της, όπως εταιρία ταχυμεταφορών, με σκοπό την υλοποίηση του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων, τα οποία συνδέονται αποκλειστικά με τη συμμετοχή στον  διαγωνισμό και η διατήρησή τους  δεν  είναι απαραίτητη  εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας στο πλαίσιο της συμμέτοχής  τους στο Πρόγραμμα Νοιάζομαι.

Αν οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει η Διοργανώτρια Εταιρεία για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

9. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία,  διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Θέλεις να μαθαίνεις άμεσα τα νέα μας;

Μείνε συντονισμένος και μάθε πρώτος για τους διαγωνισμούς, τις συνταγές και τα άρθρα, καθώς και νέα για τα προϊόντα μας.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.
Ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων!
Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου στον λογαριασμό σου για να επωφεληθείς από τα προνόμια Νοιάζομαι. Αν δεν είσαι μέλος, κάνε την εγγραφή σου ΤΩΡΑ!