Όροι χρήσης κουπονιών

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ στο nestlenoiazomai.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρει στη σελίδα https://www.nestlenoiazomai.gr/user/register. Αναλυτικά, θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία email, password, επιβεβαίωση password και αφού αποδεχτεί τους όρους χρήσης, να πατήσει «Εγγραφή». Αφού ενεργοποιήσει το προφίλ του από το email ενεργοποίησης που θα λάβει στο email που δήλωσε, θα πρέπει να συμπληρώσει τα έγκυρα προσωπικά του του στοιχεία, δηλαδή, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., , ημερομηνία γέννησης, αριθμός παιδιών και από πού έμαθε για το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ Προαιρετική είναι η συμπλήρωση του πεδίου Κωδικός Vodafone. 

- Η Nestlé διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει αρχικά, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχώρησε ο εγγεγραμμένος και να επιβεβαιώνει περιοδικά την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών.

- Σε περίπτωση μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων δεν θα πραγματοποιείται η σύνδεση στο site. 

- Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί τους γενικούς όρους χρήσης του site, στους οποίους γίνεται αναφορά στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων. 

2. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα κουπόνια όλων των κατηγοριών (σε όποιες κατηγορίες υπάρχουν κουπόνια το τρέχον διάστημα), μπορεί να επιλέξει ποια από τα κουπόνια τον ενδιαφέρουν και να τα συγκεντρώσει στο καρότσι κουπονιών του, κάνοντας click στο «+Προσθήκη», που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε κουπονιού. Αφού επιλέξει τα κουπόνια που επιθυμεί να εκτυπώσει, μπορεί να πατήσει στο καρότσι, που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας. Εκεί ο χρήστης επιλέγει «Προς εκτύπωση» σε όσα κουπόνια αποφασίσει πως θέλει να εκτυπώσει.  Για την πρώτη μόνο εκτύπωση, ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα που του ζητείται και να επιλέξει το «Δοκιμαστική Εκτύπωση». Στη δοκιμαστική εκτύπωση, το όνομα που αναγράφεται επάνω στο κουπόνι είναι ενδεικτικό και δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία του χρήστη. Αφού πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική εκτύπωση, ο χρήστης επιλέγει το «Τελική Εκτύπωση». 

-Τα κουπόνια που εκτυπώθηκαν, μπορούν να εξαργυρωθούν στις αλυσίδες σούπερ, όπως αναγράφονται  εδώ και δε συνδυάζονται με άλλο κουπόνι ή προσφορά. 

3. Η εκτύπωση των κουπονιών γίνεται σε Α4 σελίδες. Ο προτεινόμενος αριθμός κουπονιών ανά εντολή εκτύπωσης είναι 8 ενώ σε κάθε σελίδα τυπώνονται 4 κουπόνια. Τα δωρεάν κουπόνια μπορούν να τυπωθούν έγχρωμα ή ασπρόμαυρα. Στην περίπτωση της ασπρόμαυρης εκτύπωσης, ενδέχεται να μη γίνουν αποδεκτά σε κάποια καταστήματα, συνεπώς συνιστάται η έγχρωμη εκτύπωση. Δεν υπάρχει δυνατότητα επανεκτύπωσης των κουπονιών. Τα κουπόνια είναι μοναδικά ανά χρήστη. 

- Μετά την εκτύπωση, τα κουπόνια πρέπει να κοπούν και να παραδοθούν μεμονωμένα στο ταμείο. Κατά την εξαργύρωση του κουπονιού, ο ταμίας του καταστήματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη δημοσίου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία του καταναλωτή και αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία, καθώς το κάθε κουπόνι φέρει προσωπικό και μοναδικό barcode και δε μεταβιβάζεται.

- Κάθε κουπόνι θα αναγράφει επακριβώς την προσφορά ή έκπτωση που παρέχει και η οποία δεν τροποποιείται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα.

- Εφόσον το προϊόν που αναγράφεται στο κουπόνι συμμετέχει σε άλλη προωθητική ενέργεια (π.χ. έκπτωση, επιπλέον δωρεάν προϊόν κλπ), δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του εκπτωτικού κουπονιού. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί αργότερα, πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτό.

- Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τυπώσει μία μόνο φορά κάθε κουπόνι. Η αναπαραγωγή ή/και η αντιγραφή των κουπονιών μπορεί να ανιχνευθεί και η εταιρεία ενδέχεται να στραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο κατά του παραβάτη, δικαιούται δε να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

-  Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών εγγραφών μέσω της ιστοσελίδας. Πολλαπλή εγγραφή θεωρείται εκείνη με διαφορετικό email εγγραφής και ίδια λοιπά στοιχεία. Οι πολλαπλές εγγραφές απαγορεύονται και κατόπιν ταυτοποίησης θα διαγράφονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Nestlé. H Nestlé διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια προ της διαγραφής να ζητά διευκρινίσεις ή επιβεβαίωση στοιχείων, χωρίς όμως να υπέχει σχετική υποχρέωση. Κατά το στάδιο αυτό, η Nestlé μπορεί να διακόπτει τη σύνδεση για την ενότητα κουπονιών, ενώ σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 12 μηνών οι σχετικές πολλαπλές εγγραφές θα διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρξει επιβεβαίωση ή διευκρινίσεις.

- Η απενεργοποίηση του λογαριασμού ορίζεται ως η μη δυνατότητα σύνδεσης του μέλους στο προσωπικό του προφίλ.- Τα κουπόνια είναι προσωπικά για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, εξαργυρώνονται μία και μόνο φορά, σε ένα και μόνο σημείο πώλησης. Τα κουπόνια έχουν ορισμένη χρονική ισχύ και δεν θα γίνονται δεκτά προς εξαργύρωση, μετά το πέρας της Ημερομηνίας Λήξης που αναγράφεται επάνω στο κάθε κουπόνι.