Όροι χρήσης κουπονιών

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ στο noiazomai.gr και να συμπληρώσει τα έγκυρα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής που βρίσκονται στην ενότητα ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ. Υποχρεωτική για την εγγραφή, είναι η συμπλήρωση των στοιχείων στα πεδία όνομα, επώνυμο, e-mail, διεύθυνση, ΤΚ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης. Προαιρετική είναι η συμπλήρωση των πεδίων: αριθμός μελών οικογενείας, αριθμός παιδιών ,ηλικίες αυτών, όπως και οι ερωτήσεις που αφορούν προτιμήσεις προϊόντων, supermarket που ψωνίζει και άλλες. Tα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του noiazomai.gr θα πρέπει να συμπληρώσουν τα επιπλέον υποχρεωτικά πεδία που απαιτούνται για τη χρήση της ενότητας ηλεκτρονικών κουπονιών.

- Η Nestlé διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει αρχικά, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχώρησε ο εγγεγραμμένος και να επιβεβαιώνει περιοδικά την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών.

- Σε περίπτωση μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων δεν θα πραγματοποιείται η σύνδεση για την ενότητα κουπονιών.

- Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί τους γενικούς όρους χρήσης του site, στους οποίους γίνεται αναφορά στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων. 

2. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα κουπόνια όλων των κατηγοριών (σε όποιες κατηγορίες υπάρχουν κουπόνια το τρέχον διάστημα), μπορεί να επιλέξει ποια από τα κουπόνια τον ενδιαφέρουν και να τα συγκεντρώσει στο καρότσι κουπονίων του, κάνοντας click στο «+Προσθήκη», που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε κουπονιού. Αφού επιλέξει τα κουπόνια που επιθυμεί να εκτυπώσει, μπορεί να πατήσει στο καρότσι, που βρίσκεται στο δεξί μέρος της σελίδας. Εκεί ο χρήστης επιλέγει «Προς εκτύπωση» σε όσα κουπόνια αποφασίσει πως θέλει να εκτυπώσει.  Για την πρώτη μόνο εκτύπωση, ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα που του ζητείται και να επιλέξει το «Δοκιμαστική Εκτύπωση». Στη δοκιμαστική εκτύπωση, το όνομα που αναγράφεται επάνω στο κουπόνι είναι ενδεικτικό και δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία του χρήστη. Αφού πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική εκτύπωση, ο χρήστης επιλέγει το «Τελική Εκτύπωση». 

-Τα κουπόνια που εκτυπώθηκαν, μπορούν να εξαργυρωθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που θα βρεις εδώ και δε συνδυάζονται με άλλο κουπόνι ή προσφορά. 

3. Η εκτύπωση των κουπονιών γίνεται σε Α4 σελίδες. Ο μέγιστος αριθμός κουπονιών ανά εντολή εκτύπωσης είναι 6 ενώ σε κάθε σελίδα τυπώνονται 4 κουπόνια. Τα δωρεαν κουπόνια μπορούν να τυπωθούν έγχρωμα ή ασπρόμαυρα. Στην περίπτωση της ασπρόμαυρης εκτύπωσης, ενδέχεται να μην γίνουν αποδεκτά σε κάποια καταστήματα, συνεπώς συνιστάται η έγχρωμη εκτύπωση. Δεν υπάρχει δυνατότητα επανεκτύπωσης των κουπονιών. Τα κουπόνια είναι μοναδικά ανά χρήστη. 

- Μετά την εκτύπωση, τα κουπόνια πρέπει να κοπούν και να παραδοθούν μεμονωμένα στο ταμείο. Κατά την εξαργύρωση του κουπονιού, ο ταμίας του καταστήματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη δημοσίου εγγράφου που φέρει τα στοιχεία του καταναλωτή και αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία, καθώς το κάθε κουπόνι φέρει προσωπικό και μοναδικό barcode και δε μεταβιβάζεται.

- Κάθε κουπόνι θα αναγράφει επακριβώς την προσφορά ή έκπτωση που παρέχει και η οποία δεν τροποποιείται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα.

- Εφόσον το προϊόν που αναγράφεται στο κουπόνι συμμετέχει σε άλλη προωθητική ενέργεια (π.χ. έκπτωση, επιπλέον δωρεάν προϊόν κλπ), δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του εκπτωτικού κουπονιού. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί αργότερα, πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτό.

- Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τυπώσει μία μόνο φορά κάθε κουπόνι. Η αναπαραγωγή ή/και η αντιγραφή των κουπονιών μπορεί να ανιχνευθεί και η εταιρεία ενδέχεται να στραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο κατά του παραβάτη, δικαιούται δε να διακόψει τον λογαριασμό του  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

-  Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών εγγραφών μέσω της ιστοσελίδας. Πολλαπλή εγγραφή θεωρείται εκείνη με διαφορετικό email εγγραφής και ίδια λοιπά στοιχεία. Οι πολλαπλές εγγραφές απαγορεύονται και κατόπιν ταυτοποίησης θα διαγράφονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.

- Τα κουπόνια είναι προσωπικά για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, εξαργυρώνονται μία και μόνο φορά, σε ένα και μόνο σημείο πώλησης.Τα κουπόνια έχουν ορισμένη χρονική ισχύ και δεν θα γίνονται δεκτά προς εξαργύρωση, μετά το πέρας της Ημερομηνίας Λήξης που αναγράφεται επάνω στο κάθε κουπόνι.